Poduzetnički inkubator

Kontakt

Tamara Kiršić
Info telefon: 052 381 900
E-mail: tamara.kirsic(at)ida.hr